Zilver

Welke zilveren voorwerpen kopen wij in:

 

– Zilver baren
– Zilver bestek
– Zilveren sieraden
– Zilver servies/kandelaars
– Zilveren geboortebekers
– Zilveren zakhorloges
– Zilveren miniaturen
– Zilveren tasbeugels
– Zilveren munten/penningen

Wat is zilver?

De aardkorst is opgebouwd uit hele kleine deeltjes: elementen (of: atomen). Inmiddels zijn
er in de aardkorst meer dan tachtig verschillende elementen gevonden. Eén daarvan is
zilver dat uit het scheikundige element argentium (Ag) bestaat. In de natuur komt het
zowel in zuivere vorm voor, als in combinatie met andere elementen. Zilver is een vrij
zacht, wit glanzend metaal. Het is zeldzaam een daardoor kostbaar. Vroeger werd zilver
gebruikt voor het maken van munten en bestek. Veel sieraden zijn van zilver en
tegenwoordig wordt zilver ook veel gebruikt in de fotografische industrie en in de
electronica. Verreweg het meeste zilver wordt gewonnen als een bijproduct bij de winning
van koper, lood en zink. Grote zilvermijnen zijn onder andere te vinden in Mexico, Peru,
Verenigde Staten en Canada.

Zilvergehalte

In Nederland gelden wettelijke regels voor het verwerken van zilver. Het Waarborgkantoor
houdt toezicht op het juist hanteren van deze regels door het zilvergehalte te controleren
en aansluitend van de juiste waarborgtekens te voorzien. Het zilvergehalte van munten
en sieraden (en andere zilveren voorwerpen) wordt aangegeven in promillen.Dit
zilvergehalte wordt in duizendste aangegeven: 0,925 – 0,835 – 0,800. Een gehalte van
925 wil zeggen dat de legering 925 dz zilver bevat. Het 3e gehalte (800dz) wordt veel in
Duitsland, Italië en Zwitserland gebruikt, terwijl in Frankrijk 915dz en in Engeland en de
USA uitsluitend 925dz verwerkt wordt.

Inkoop van antieke sieraden_art-nouveau_sieraden_art-deco sieraden_inkoop oude zilveren juwelen_oude zilveren sieraden_zilveren koffieservies_zilveren theeservies_zilveren miniaturen geboortebekers_zilverbaren_zilver afval_zilveren antieke parfumflesjes_zilveren broodmanden bestekken_zilveren lepels_zilveren vorken_zilveren messen_zilveren kandelaren_zilveren tasbeugel_zilveren zakhorloge_Diversen zilver_835 zilver_925 zilver_ZI_ZII_lopende leeuw_ zilveren guldens_zilveren rijksdaalders_Juliana_Wilhelmina_Willem III_zilveren tientjes_zilveren 50 gulden stukken_muntenverzameling_penningen enz.