ABC-GOUD.NL

Welke zilveren voorwerpen kopen wij in:

De aardkorst is opgebouwd uit hele kleine deeltjes: elementen (of: atomen). Inmiddels zijn er in de aardkorst meer dan tachtig verschillende elementen gevonden. Eén daarvan is zilver dat uit het scheikundige element argentium (Ag) bestaat. In de natuur komt het zowel in zuivere vorm voor, als in combinatie met andere elementen. Zilver is een vrij zacht, wit glanzend metaal. Het is zeldzaam een daardoor kostbaar. Vroeger werd zilver gebruikt voor het maken van munten en bestek. Veel sieraden zijn van zilver en tegenwoordig wordt zilver ook veel gebruikt in de fotografische industrie en in de electronica. Verreweg het meeste zilver wordt gewonnen als een bijproduct bij de winning van koper, lood en zink. Grote zilvermijnen zijn onder andere te vinden in Mexico, Peru, Verenigde Staten en Canada.

Bekijk onze Actuele Koerspagina om te zien wat voor waarde uw zilver heeft

Zilvergehalte

In Nederland gelden wettelijke regels voor het verwerken van zilver. Het Waarborgkantoor
houdt toezicht op het juist hanteren van deze regels door het zilvergehalte te controleren
en aansluitend van de juiste waarborgtekens te voorzien. Het zilvergehalte van munten
en sieraden (en andere zilveren voorwerpen) wordt aangegeven in promillen.Dit
zilvergehalte wordt in duizendste aangegeven: 0,925 – 0,835 – 0,800. Een gehalte van
925 wil zeggen dat de legering 925 dz zilver bevat. Het 3e gehalte (800dz) wordt veel in
Duitsland, Italië en Zwitserland gebruikt, terwijl in Frankrijk 915dz en in Engeland en de
USA uitsluitend 925dz verwerkt wordt.
#Inkoop van antieke sieraden #art-nouveau #sieraden #art-deco sieraden #inkoop oude zilveren juwelen #oude zilveren sieraden #zilveren koffieservies #zilveren theeservies #zilveren miniaturen geboortebekers #zilverbaren #zilver afval #zilveren antieke parfumflesjes #zilveren broodmanden bestekken #zilveren lepels #zilveren vorken #zilveren messen #zilveren kandelaren #zilveren tasbeugel #zilveren zakhorloge #Diversen zilver #835 zilver #925 zilver #ZI_ZII #lopende leeuw #zilveren guldens #zilveren rijksdaalders #Juliana #Wilhelmina #Willem III #zilveren tientjes #zilveren 50 gulden stukken #muntenverzameling #penningen enz.

Close

Close
Navigation
Categories